Power Point

Cara Print Power Point

Power point merupakan salah satu program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mana termasuk ke dalam paket aplikasi Microsoft Office. Banyak sekali fungsi...
Nurin Maula
2 min read